• product-bg
 • product-bg

גלגלי שחיקה ודיסק חיתוך

 • Cutting disc FS-05 series

  דיסק חיתוך סדרת FS-05

  דיסק חיתוך יהלומים TAAמשמש לחיתוך וטחינה של ברזל יצוק רקיע, ברזל יצוק אפור, פלדה יצוקה, אקסטרודאט מתכת, בטון מזוין, סיבי זכוכית וחומר עקשן.התעשייה הישימה העיקרית היא יציקה, מכונות, בנייה ותיקון ספינות, בנייה, עיבוד מרוכבים, פירוק רכב, חילוץ חירום וכן הלאה.

 • Grinding wheels FW-09 series

  גלגלי השחזה מסדרת FW-09

  גלגל שיוף יהלום TAAמשמש לחיתוך וטחינה של ברזל יצוק רקיע, ברזל יצוק אפור, פלדה יצוקה, אקסטרודאט מתכת, בטון מזוין, סיבי זכוכית וחומר עקשן.התעשייה הישימה העיקרית היא יציקה, מכונות, בנייה ותיקון ספינות, בנייה, עיבוד מרוכבים, פירוק רכב, חילוץ חירום וכן הלאה.

 • Grinding wheels FW-07 series

  גלגלי השחזה מסדרת FW-07

  גלגל שיוף יהלום TAAמשמש לחיתוך וטחינה של ברזל יצוק רקיע, ברזל יצוק אפור, פלדה יצוקה, אקסטרודאט מתכת, בטון מזוין, סיבי זכוכית וחומר עקשן.התעשייה הישימה העיקרית היא יציקה, מכונות, בנייה ותיקון ספינות, בנייה, עיבוד מרוכבים, פירוק רכב, חילוץ חירום וכן הלאה.

 • Cutting disc FS-03 series

  דיסק חיתוך סדרת FS-03

  דיסק חיתוך יהלומים TAAמשמש לחיתוך וטחינה של ברזל יצוק רקיע, ברזל יצוק אפור, פלדה יצוקה, אקסטרודאט מתכת, בטון מזוין, סיבי זכוכית וחומר עקשן.התעשייה הישימה העיקרית היא יציקה, מכונות, בנייה ותיקון ספינות, בנייה, עיבוד מרוכבים, פירוק רכב, חילוץ חירום וכן הלאה.